Dokumentasjon og kvalitet

Riktig produktkvalitet er viktig både som en parameter i forbindelse med utviklingsprosessen, men også i forhold til den løpende kontroll av daglig produksjon.

Under utviklingsprosessen er det svært viktig med et nært samarbeid mellom designer / produkteier mot vår plastkompetanse. Dette sikrer optimale formverktøyløsninger, og man unngår uheldige konstruksjonsløsninger som kan føre til dårlige egenskaper i det endelige produktet.

For et godkjent og ferdig utviklet plastprodukt er ofte vekt og visuell inspeksjon de viktigste indikatorer i forhold til evt. kvalitetsavvik. Grepi Plast AS fører en nøyaktig daglig kontroll av disse parameterne bl.a. ved hjelp av regelmessige mikroskopiundersøkelser av kritiske områder.
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss
Grepi Plast AS
Røraskogen 12
3739 SKIEN
Tlf: 35504130
E-post: post@grepi.no

Referanser: