Nyheter

Mezonic inn på eiersiden i Pavels Innovation AS

Grepi eies av selskapet Mezonic AS ( www.mezonic.com ) som driver med utvikling av miljøprodukter for håndtering av farlig avfall.

Som en styrking av selskapet med tanke på produktutvikling har Mezonic også kommet inn som majoritetsaksjonær i Skiens-selskapet Pavels Innovation AS. ( www.pavelsdesign.com )

Grepi og Pavels står nå samlet svært sterkt, og tilbyr våre kunder tjenester innen industridesign, konstruksjon, avanserte modeller, prototyper og animasjon. Sammen med høy kompetanse innenfor avanserte plastmaterialer og produksjonsteknologi har dette styrket både Pavels og Grepi´s posisjon og gitt flere nye interessante utviklingsoppdrag.


GREPI PLAST AS har signert avtale med Beernberg Corp

Avtalen gjelder utvikling og produksjon av et system som detekterer og avslører vann og fuktighet under og i rørisolasjon på olje- og gass-installasjoner.

Beerenberg Corp. er en stor aktør innen serviceløsninger for olje- og gassindustrien.Med ca 2000 ansatte og en årlig omsetning på om lag 2MRD USD server de kunder som bl.a. Statoil, Conoco Phillips, Shell, Exxon Mobil, Kværner, Aker, Aibel mfl. Kontinuerlig produktutvikling og nye kreative løsninger gjør at selskapet kan levere produkter og løsninger som hjelper petroleumsindustrien videre.

I Grepi Plast er vi selvsagt svært fornøyd med å få til et samarbeid med en så stor og viktig aktør innen offshore-næringen. Denne måten å jobbe på - prosjektbasert med klare mål og forutsetninger, og i samarbeid med bedrifter som har høyt fokus på og forståelse for F&U er noe av det som passer oss i Grepi aller best. Vi låner Beerenbergs visjon denne gangen og satser på å levere «Beyond expectations».


GREPI PLAST AS har signert eksklusiv produksjonsavtale med det sveitsiske storkonsernet Georg Fischer AG.


Georg Fischer AG, med hovedkontor i Sveits, består av 125 selskaper hvorav 48 produksjonsselskaper, og er lokalisert i 32 land, med en omsetning i 2012 på 3,6 milliarder CHF.


Grepi Plast AS utviklet og patenterte et nytt spesialklammer for isolerte rør, som møter de nyeste myndighetskrav i Europa knyttet til energisparing. Produktet ble presentert for GF under et møte i Oslo for ett år siden, og Georg Fischer viste umiddelbar interesse for produktet. Etter to forhandlingsmøter hos GF i Sveits, signerte Georg Fischer og Grepi Plast AS i oktober en eksklusiv produksjonsavtale under et møte hos GP i Skien. Samtidig har GF overtatt rettighetene til salg og distribusjon, og har tatt patentet videre ut internasjonalt.


Klammeret er en enkel og smart plastkonstruksjon, lett patenterbar, og som pr i dag utgjør eneste alternativ til forskriftsmessig innfesting av pre-isolerte korrugerte rør uten demontering av isolasjonen.


Verdien av avtalen er vanskelig å fastslå da produktet er nytt, og retter seg inn mot et kommende marked, men med økende fokus fra EU på energisparing i boliger, ser både GF og Grepi positivt på dette framover. Produksjonen vil starte i 2014.


Og Grepi Plast har enda en gang bevist at små norske bedrifter kan skaffe seg store internasjonale kunder basert på høy kompetanse og kreative løsninger.Spesialtrente hunder hjelper STATOIL og GASSCO med deteksjon av korrosjon i røranlegg. GREPI PLAST produserer plastkomponentene til systemet.

I Dagsrevyen den 11. mars i år kunne vi se reportasjen om spesialtrente hunder som kan finne korrosjon i gassrør, raskt og enkelt uten demontering av isolasjonen.

Sjekk innslag nr 12 på linken http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/nnfa21031113/11-03-2013#t=13m23s

Statoil og Gassco har sammen med Rune Fjellanger fra Fjellanger Detection and Training Academy AS, gjennom et stort prosjekt utviklet metoden som kan spare gasselskapene for 100-talls av millioner kroner.


I metoden inngår også spesielle plastkomponenter som er utviklet basert på Rune Fjellangers årelange erfaring med trening av hunder til spesialoppdrag i inn- og utland.


Da prosjektet kom til Grepi Plast høsten 2012, eksisterte det allerede formverktøy, men som fungerte svært dårlig. Grepi Plast har i 2013 i nært samarbeid med Fjellanger, gjort en omfattende oppgradering av verktøyene, samt endret på materialkonseptet, og produksjonen er i full gang. Grepi har satset hardt på å lykkes med dette, og har nå signert kontrakt med Fjellanger for videre produksjon.


Med sluttkunder som Statoil og Gassco er dette et meget spennende anvendelsesområde. Og metoden åpner i tillegg for bruk av spesialtrente hunder til andre store oppgaver.


Bayer vil kjøpe Algeta ASA for 14,8 milliarder kroner. Plastemballasjen til Algetas nye kreftmedisin produseres av GREPI PLAST AS.

E24 melder at farmasigiganten Bayer ønsker å overta hele Algeta ASA som i disse dager har suksess med sin nye kreftmedisin (http://e24.no/boers-og-finans/algeta-bekrefter-oppkjoepstilbud/22645737 )


GREPI PLAST produserer plastemballasjen som omslutter glassampullene. Det dreier seg om små og lette produkter men med høye krav til nøyaktighet. Produktene er utviklet i et nært samarbeid mellom Algeta ASA, konstruksjonsselskapet Cody AS og Grepi Plast AS.


Grepi på Bauhaus.

Schneider Electric har denne høsten lansert GREPI-pluggen i sitt nye gjør-det-selv sortiment som nå er ute på Bauhaus i Sverige.


Med flere nye dimensjoner og pakninger tilpasset kundene til byggevarehus, håper Grepi og Schneider på å øke salget av den patenterte 2-komponent pluggen som er spesialdesignet for bruk i lettbetong.


Kontakt oss
Grepi Plast AS
Røraskogen 12
3739 SKIEN
Tlf: 35504130
E-post: post@grepi.no

Referanser: